Viktor Kronbauer – Divadelní fotografie

  • Sale
  • Regular price 770,00 Kč
Tax included.


Author: Denisa Šťastná (ed.); Language: Czech / English. Monografie Viktor Kronbauer - Divadelní fotografie je jubilejní 700. publikací Institutu umění - Divadelního ústavu. Jde o reprezentativní knihu, jejíž hlavní vypovídací hodnotou je pochopitelně obraz – fotografie. Výběr snímků názorně a působivě představuje uměleckou cestu Viktora Kronbauera od fotografických začátků (školní práce, první kroky volné tvorby), přes období, kdy působil jako fotograf (především portrétista) v České filharmonii, až po zahraniční inscenace (se zvláštním důrazem na Pražský divadelní festival německého jazyka).Hlavní část, jež je věnovaná českým divadelním inscenacím, performancím a projektům, zachycuje cestu českého divadla od počátku osmdesátých let minulého století po současnost, s jeho stěžejními i polozapomenutými, nicméně zajímavými inscenacemi. Zastoupeno je jak Národní divadlo, Divadlo na Zábradlí, Divadlo Komedie, brněnské Divadlo Husa na provázku, tak alternativní projekty Divadla Continuo, Farmy v jeskyni či site specific realizovaná Miroslavem Bambuškem. Koncepce knihy odráží vývoj Kronbauerovy tvorby, jak z technologického, tak uměleckého hlediska.V první „černobílé“ fázi své tvorby zpracovává individuálním tvůrčím způsobem vliv svého učitele Jaroslava Krejčího. Přechod na digitální barevný formát v roce 2003, v němž ne každý fotograf obstál, znamenal pro Kronbauera naopak impuls k nové etapě profesní dráhy, v níž nalézá svůj svébytný umělecký rukopis. Z tohoto zásadního technologického zvratu dokázal vytěžit maximum, jeho práce s barevnou kompozicí nemá v české divadelní fotografii obdoby. Kniha vypovídá jak o velkém, léty tříbeném, nezastupitelném talentu fotografa, tak o divadle.Publikace vyhrála Cenu Divadelních novin v kategorii Publikační čin v oblasti divadla v roce 2017.Redaktorkou publikace je Denisa Šťastná, autorem grafického řešení Karel Aubrecht. Autory doprovodných textů jsou Viktor Kronbauer, Ondřej Černý, Eva Stehlíková a Vlasta Smoláková. Kniha má 408 stran a je v česko-anglické verzi. The monograph of Viktor Kronbauer – Theatre Photography is the jubilee publication – the 700th book published by the Arts and Theatre Institute. It is a quintessential publication, its centre of attention is understandibly an image - photography. Selection of images illustratively and impressively presents the artistic journey of Viktor Kronbauer from his photographic beginnings (school works, first steps of freelance artwork) trough the period when he worked as a photographer (mostly portraits) with the Czech Philharmonic up to the foreign theatre productions (with a special emphasis on the Prague Theatre Festival of German Language). The main part which is dedicated to Czech theatre productions, performances and projects captures the journey of the Czech theatre from the beginning in nineteen-eighties until today with its pivotal or half-forgotten but nonetheless interesting productions. The National Theatre, Theatre on the Balustrade, Komedie Theatre, Goose on a String Theatre in Brno are represented as well as alternative projects of Continuo Theatre, Farm in the Cave or site-specific projects created by Miroslav Bambušek. The conception of the book reflects the progression of Kronbauer‘s work from both technological and artistic points of view.During the first "black and white" period of his career the author processes the influence of his teacher Jaroslav Krejčí in a personal and creative fashion. The transition to digital colour photography, which not every photographer could hold up to, became for Kronbauer an impulse for a new phase of his professional career in which he found his unique artistic handwriting. Out of this essential technological change he was able to make the most. His work with the colour composition is unprecedented in the Czech Republic. The publication not only tells the story of an irriplaceble talent cultived over the years but of theatre itself as well.The publication recieved the Theatre Newspaper Award for "publication undertaking in theatre" in 2017.