Karel Zmrzlý

  • Sale
  • Regular price 155,00 Kč
Tax included.


Author: Helena Albertová; Series: Personalities of Czech Theatre; Language: Czech / English. (svazek č. 7 edice Osobnosti české scénografie) Dalším svazkem edice Osobnosti české scénografie je monografie o životě a díle scénografa Karla Zmrzlého (1936 - 2000). Výtvarník absolvoval katedru scénografie na pražské DAMU u profesora Františka Tröstra, po ročním angažmá v Severomoravském divadle v Šumperku, zakotvil v roce 1963 v Divadle Vítězného února v Hradci Králové, kde potkal režiséra Milana Páska, s nímž spoluutvářel významnou éru hradeckého divadla. Poté spolupracovali i v Brně, v Divadle bratří Mrštíků a ve Státním divadle, kde vytvořili několik unikátních inscenací oper 20. století. Zmrzlého dílo čítá přes 300 inscenací. S neobyčejným citem a erudicí dokázal vycházet vstříc režijnímu pojetí, respektovat autora, vytvářet velké dramatické prostory i naivistické scény. Jeho malířské umění vykazují nejen vždy pečlivě vpracované návrhy, ale mnohdy i vlastní malba jako součást scénického obrazu. Vedle režiséra Milana Páska spolupracoval nejčastěji s Miroslavem Vildmanem, Pravošem Nebeským, Pavlem Rímským, Jaromírem Staňkem a Alenou Vaňákovou. Autorkou odborné části je teatroložka Helena Albertová. Součástí česko-anglické publikace je rozsáhlý soupis díla a obzvláště bohatý obrazový materiál: scénografické návrhy a fotografie z inscenací a osobního archivu. Publikaci graficky připravila Tereza Melenová. Another volume in the Czech Scenography Personalities series is a monograph about the life and work of stage designer Karel Zmrzlý (1936–2000). The designer graduated from the DAMU Scenography Department with Professor František Tröster. After a one-year job in the NorthMoravian Theatre in Šumperk, he settled in the Victorious February Theatre in Hradec Králové, where he met director Milan Pásek and co-created an important period in the theatre in Hradec Králové. The cooperation continued in Brno (Brothers Mrštík Theatre and the State Theatre) where they created a few unique productions of 20th century operas. Zmrzlý’s work numbers more than 300 productions. Having used his empathy and erudition, he managed to be harmonized with director’s interpretation, to respect the author, to create big dramatic spaces as well as naïve-like designs. His precise designs or paintings as part of a scenic image are the proof of his art of painting. Apart from director Milan Pásek, he also worked with Miloslav Vildman, Pravoš Nebeský, Pavel Rímský, Jaromír Staněk and Alena Vaňáková. Theatre researcher Helena Albertová wrote an essay from her professional point of view. The Czech-English publication features an extensive list of work and pictorial supplement: stage designs and photos from publications and her archive.