Karel Glogr

  • Sale
  • Regular price 155,00 Kč
Tax included.


Author: Vlasta Koubská; Series: personalities of Czech Scenography; Language: Czech / English. Desátým svazkem edice Osobnosti české scénografie, kterou od roku 2014 vydává Institut umění – Divadelní ústav, je monografie věnovaná scénickému a kostýmnímu výtvarníkovi Karlu Glogrovi (nar. 1958). Glogr v letech 1977 až 1984 studoval scénografii u profesorů Jana Duška a Alberta Pražáka na Divadelní akademii múzických umění v Praze, kde od roku 1999 dosud působí pedagogicky. Jako scénograf byl v angažmá ve Státním divadle Oldřicha Stibora v Olomouci (1985–1987), v Divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni (1987–1989), v Divadle E. F. Buriana v Praze (1989–1990) a v Divadle na Vinohradech v Praze (1991–2004). Jako host spolupracuje s divadly po celé České republice i se zahraničními scénami (Slovensko, Slovinsko, Chorvatsko, Itálie, Německo, Estonsko). Mezi režiséry, s nimiž ho pojí spolupráce nejčastěji, patří Jan Burian, Hana Burešová, Ladislav Smoček, Petr Kracik nebo Jiří Menzel. Autorkou česko-anglické publikace je pedagožka DAMU Vlasta Koubská, redaktorkou Denisa Šťastná a autorkou grafického řešení Tereza Melenová.The tenth title in the edition Personalities of the Czech Scenography (which is being published since the year 2014 by the Arts and Theatre Institute) is a monography on scenographer and costume artist Karel Glogr (born 1958). Inbetween the years 1977 and 1984 he studied under professors Jan Dušek, Albert Pražák at the Theatre Faculty of the Academy of Performing Arts (DAMU) where he has been working as a teacher since 1999. He began to work as a scenographer at the National Theatre of Oldřich Stibor in Olomouc (between 1985-1987), at the J. K. Tyl Theatre in Plzeň (1987-1989), at the E. F. Burian Theatre in Prague (1989-1990) and at the Vinohrady Theatre. As a guest scenographer he was cooperating with a number of theatres all through the Czech Republic and also in foreign theatres (Slovakia, Slovinia, Croatia, Italy, Germany, Estonia). Among the directors with whom he works most often belong Jan Burian, Hana Burešová, Ladislav Smoček, Petr Kracik or Jiří Menzel. The author of the bilingual publication is an academic at DAMU Vlasta Koubská.