Iva Němcová

  • Sale
  • Regular price 155,00 Kč
Tax included.


Series: Personalities of Czech Scenography; Language: Czech / English. The high-budget Czech-English publication presents works by the prematurely deceased extraordinary Czech scenographer Iva Němcová (1980–2015). It is a unique opportunity to have an insight in the creative process of her exquisite and inspiring, yet unfinished work. It maps her work for theatre, but the book also contains shots from movies and music videos the designer participated in, documentation of a site-specific project or original designs of nontraditional jewelry and lighting fixtures. Although the book is intended to be a visual testimony, it features memories and texts written by experts, commentaries and observations made by the stage designer as well as the list of her works. The book was initiated and prepared by author’s friends and colleagues as they believe that Iva Němcová’s work is so exclusive it can become great inspiration and study material; it contains something essential from scenic arts from the beginning of the 21st century. Výpravná česko-anglická publikace představuje tvorbu výjimečné osobnosti české scénografie, předčasně zesnulé Ivy Němcové (1980–2015). Je jedinečnou příležitostí vhlédnout do tvůrčího procesu jejího vynikajícího a inspirujícího, třebaže nedokončeného díla. Mapuje především její výtvarnou tvorbu pro divadlo, nalezneme zde však též záběry z filmů a hudebních klipů, na nichž se výtvarnice podílela, dokumentaci site-specific projektu nebo atraktivní a originální ukázky designu netradičních šperků či osvětlovacích těles. Ačkoliv je kniha koncipována především jako obrazové svědectví, obsahuje též texty vzpomínkového i odborného charakteru, komentáře a postřehy samotné scénografky, rovněž tak soupis jejího díla. Výstavu i knihu iniciovali a připravili autorčini přátelé a spolupracovníci v přesvědčení, že dílo Ivy Němcové je natolik exkluzivní, že se může stát cennou inspirací i studijním materiálem, neboť je v něm obsaženo cosi velmi podstatného ze scénického umění začátku 21. století.Kniha získala Poctu festivalu ...příští vlna / next wave... za publikační čin roku.