Irena Marečková

  • Sale
  • Regular price 155,00 Kč
Tax included.


Author: Marie Zdeňková; Series: Personalities of Czech Scenography; Language: Czech / English. Loutkářská, kostýmní a scénická výtvarnice Irena Marečková, jíž je věnován 9. svazek edice Osobnosti české scénografie, absolvovala obor výtvarnictví a technologie na Katedře loutkářství pražské DAMU, kde později také vyučovala (1990 – 2003, Katedra Alternativního a loutkového divadla, 2003 jmenována docentkou).Jako pedagožka též spolupracovala se studenty Katedry nonverbálního divadla HAMU v Praze a dramatické výchovy neslyšících JAMU v Brně a vedla scénografické semináře na festivalu amatérských divadel Loutkářská Chrudim. Její vyhraněný výtvarný rukopis, jenž je nepřehlédnutelný jak v návrhu, tak v realizaci, ji předurčuje k účasti na projektech s akcentovanou vizuální složkou, ať už na scéně loutkové (např. Divadlo Alfa Plzeň, Divadlo Drak Hradec Králové), činoherní (např. Národní divadlo Brno) nebo operní (Národní divadlo Praha), a to v divadlech českých i zahraničních (Německo, Švýcarsko, Francie, Japonsko, Polsko, Maďarsko, Estonsko, Slovensko).K jejím „spřízněným“ režisérům patří z oblasti loutkového divadla Karel Makonj (Knoflík pro štěstí, 1980, Nebe nad Andělem, 1997), Tomáš Dvořák (Mauglí, 1986, Steny plzeňské mučírny, 1995, O bílé lani, 2006), Josef Krofta (Capocomico, 1990, The Beatles, 1991, Mor na ty vaše rody!!!, 2001) a z oblasti činoherního, operního nebo pohybového divadla Ctibor Turba (Hobit, 1983, Deklaunizace, 1986, Archa bláznů, 1989), Zbyněk Srba (Modrý pták, 1989, Malý princ, 1990 a 1998) a Hana Burešová (Rigoletto, 1995, Létavý lékař, 1996). Autorkou česko-anglické publikace je pracovnice Institutu umění – Divadelního ústavu Marie Zdeňková.The ninth publication of the series Personalities of the Czech Scenography is dedicated to a puppeteer, costume and set designer Irena Marečková.She studied design and technology at the Department of Puppetry at the Theatre Faculty of the Academy of performing Arts in Prague, where she later lectured as well (1990-2003, Department of Alternative and Puppet Theatre, named an associate professor in 2003). As a teacher, she used to cooperate with students of the Department of Non-verbal Theatre at the Music and Dance Faculty in Prague (HAMU) and The department of drama education for the deaf at JAMU in Brno. She also lead scenography seminars at the nationwide Puppeteer’s festival for amateur theatres in Chrudim. Her specific artistic style which is exeptionally distinguishable both in drawing and in realisation predefines her to projects with an accented visual element on a puppet theatre set (for example Alfa Theatre in Plzeň or Theatre Drak in Hradec Králové)or classical theatre (for example National Theatre Brno) as well as at opera (National Theatre at Prague) throughout Czech Republic and abroad (Germany, Switzerland, France, Japan, Poland, Hungary, Estonia, Slovakia).Her most important productions were created in collaboration with directors of puppet theatre such as Karel Makonj (The Good Luck Button, 1980, The Sky over Anděl, 1997), Tomáš Dvořák (Mawgli, 1986, Groans from the Pilsner Torture Chamber, 1995, The White Deer, 2006), Josef Krofta (Capocomico, 1990, The Beatles, 1991, A Plague o’Both Your Houses!!!, 2001) and in the genre of opera and physical theatre Ctibor Turba (Hobbit, 1983, Declawnisation, 1986, Ark of Fools, 1989), Zdeněk Srba (The Blue Bird, 1989, The Little Prince, 1990 and 1998) and Hana Burešová (Rigoletto, 1995, The Flying Doctor, 1996). The author of the publication is Marie Zdeňková,an Art and Theatre Institute employee.