Helena Anýžová

  • Sale
  • Regular price 155,00 Kč
Tax included.


Author: Marie Zdeňková; Series:Personalities of Czech Scenography; Language: Czech/English. Monografie kostýmní výtvarnice Heleny Anýžové (1936 – 2015) mapuje její tvorbu pro divadlo od začátků v šedesátých letech po rok 2015, kdy se navždy uzavřela. Publikace v českém a anglickém jazyce obsahuje stručný umělecký životopis umělkyně, studii sledující její tvůrčí dráhu, představující nejvýznamnější inscenace, na nichž se podílela a dotýkající se i její práce pro film (kostýmní návrhy i herecká účast). Základem publikace je pochopitelně obrazový materiál: výtvarně kvalitní návrhy, fotografie z inscenací a filmů, rovněž fotografie z osobního života. Kniha je čtvrtým dílem monografické řady s názvem "Osobnosti české scénografie" navazující na přerušenou řadu publikací, kterou vydával Divadelní ústav v letech 1970 - 1989 v edici "Režisér - scénograf" (například František Tröster, Josef Svoboda, Jan Sládek, Jaroslav Malina). Monografická řada věnovaná dílům scénických a kostýmních výtvarníků je cenným studijním a dokumentačním materiálem, neboť se týká umělců, formujících významnou měrou podobu českého divadla, aniž by se jim dosud dostalo komplexnější publikační pozornosti. The monograph of costume designer Helena Anýžová (1936–2015) maps her work for theatre from the early 1960s to 2015, when it ceased to exist for good. The book in Czech and English features artist’s brief biography, an essay about her work, which presents the most important productions she participated in, and her work for the film industry (costume designs and acting). The focus is aimed at the pictorial supplement: designs appreciated for their artistic quality, photos from productions and movies as well as her personal life. The book is a fourth part in the Czech Scenography Personalities series.