Česká divadelní fotografie. 1859–2017

  • Sale
  • Regular price 539,00 Kč
Tax included.


Authors: Martin Bernátek, Anna Hejmová, Martina Novozámská; Series: Czech Theatre Photography; Language: CzechPublikace Česká divadelní fotografie se věnuje historii fotografování divadla na území českého státu. Záběrem pokrývá období více než 150 let, od prvních snímků z roku 1859 až do současnosti. Představuje ateliérovou portrétní fotografii, typickou pro 2. polovinu 19. století, dále meziválečné období, kdy se začaly fotografovat samotné divadelní inscenace a avantgardními soubory byla fotografie používána jako součást scénického řešení. Větší prostor věnuje také „zlatým 60. létům“, kdy se fotografie plně etabluje jako umělecký obor a v oblasti divadla se rozvíjí legendární klubové scény. Závěr je věnován změnám, které přinesla digitální fotografie a nástup internetu. Kniha obsahuje stovky kvalitních reprodukcí, zachycujících přední česká divadla a divadelníky. Čtenáři se mohou seznámit např. se snímky z Národního divadla, Osvobozeného divadla, Divadla D34, Divadla Semafor, Činoherního klubu, Divadla za Branou, Divadla Husa na provázku a mnoha dalších. Napsání knihy předcházel několikaletý výzkum v desítkách muzejních sbírek a archivů, některé snímky, jsou proto publikovány vůbec poprvé.Publikace vyhrála Cenu Divadelních novin za publikační čin roku 2018.The Czech Theater Photography monograph is devoted to the history of theater photography in the territory of the Czech state and covers a period of over 150 years from the earliest photographs dated 1859 to the present. The book presents studio portraits typical of the late 1800s as well as the interwar period when first photographs of actual theater productions started appearing and avant-garde companies began using photographs in their stage design. A sizable section is dedicated to the “golden 1960s” when photography became fully established as an art form and legendary small theaters started appearing. The final part of the book is dedicated to the changes brought by digital photography and the emergence of the internet. The book contains hundreds of quality reproductions of photographs depicting major Czech theaters and theater artists including photographs from the National Theater, Osvobozené Divadlo (Liberated Theater), Divadlo D34, Semafor, Činoherní Klub, Divadlo Za Branou, Husa na Provázku and many others. The monograph is based on several years of original research conducted in dozens of museums and archives and includes photographs which are published for the very first time.