Tvořivá síla

Dnešní knihy budou trochu o snění, imaginaci a vznikání nových světů z její tvořivé síly. O tom, jak vznikají v našich myslích představy o ideálním světě a jaká touha nás žene za jejich objevováním je kniha Gregory Claeyse, Utopia. Mezi autorovy objekty patří například i architekti. Jejich schopnost vidění zcela nových konstrukcí, dovést je k funkčnímu celku a předat k k uskutečnění v materiálním světě je fascinující. Zaha Hadid je skvělým příkladem takového lidského ducha. Pokud však nepotřebujete samo nic nového vytvářet a rádi obdivujete krásu již stvořeného, moře je ideálním objektem, který vždy spolehlivě podnítí vaši fantazii.